Czym jest współuzależnienie?

 Może właściwiej na początek wyjaśnić czym współuzależnienie nie jest. Współuzależnienie na pewno nie jest chorobą – jest to sposób przystosowania się do długotrwałej sytuacji problemowej, jaką jest niewątpliwie nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny. Jest to sposób adaptacji do życia w destrukcji, którą wprowadza zachowanie osoby uzależnionej nie tylko od środków psychoaktywnych ale również od zachowań ( w tym patologiczny hazard).Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny narusza porządek funkcjonowania całego systemu rodzinnego, jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Narastanie problemu alkoholowego skłania niepijących członków rodziny do szukania sposobów pozwalających im przetrwać w sytuacji notorycznego stresu, braku poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, niemożności zaspokojenia elementarnych potrzeb psychologicznych, a czasami również biologicznych. Osoba pijąca z biegiem czasu coraz silniej koncentruje się na alkoholu, wycofuje się z pełnienia ról życiowych, a czasem nawet interesować się swoimi bliskimi. W końcu sama zaczyna wymagać opieki i obsługi.

Życie w długotrwałym stresie spowodowanym piciem osoby bliskiej i brak skuteczności własnych działań nakierowanych na rozwiązanie problemu picia powodują poważne konsekwencje psychologiczne takie jak:

 • chaos emocjonalny,
 • huśtawka nastrojów,
 • stany lękowe i depresyjne,
 • nerwice,
 • brak poczucia sensu i celu,
 • zakłócenie wzorców normy i zdrowia,
 • nierealistyczne oczekiwania,
 • pustkę duchową i brak nadziei,
 • samotność,
 • poczucie niemożności rozstania się,
 • czasami nadużywanie substancji psychoaktywnych (zwłaszcza leków nasennych i uspokajających)
 • trudności w rozpoznawaniu własnych potrzeb, w realizacji własnych pragnień, ambicji i celów
 • wyraźnie odczuwane obniżenie jakości życia.

Osoba współuzależniona:

 • Przejawia silną koncentrację myśli, uczuć i zachowań na zachowaniach alkoholowych osoby pijącej,
 • Szuka coraz to nowych usprawiedliwień dla picia (np. „gdyby nie kłopoty z pracą”) i zaprzeczania problemowi („pije tak jak inni”),
 • Ukrywa problem picia przed otoczeniem,
 • Przejmuje kontrolę nad piciem osoby bliskiej ograniczając sytuacje alkoholowe poprzez m.in.: wylewanie alkoholu, odmierzanie ilości, kupowanie alkoholu, aby partner  nie wychodził z domu,
 • Przejmuje odpowiedzialność za zachowania pijącego partnera, łagodzi konsekwencje picia: kłamiąc, płacąc długi, tłumacząc nieobecności w pracy, dbając o higienę pijącego i jego wizerunek,
 • Przejmuje za osobę pijącą obowiązki domowe, które ona zaniedbuje.
 • Izoluje się od osób spoza rodziny,
 • Zaniedbuje własne potrzeby na rzecz potrzeb męża / żony.

Współuzależnienie diagnozuje się wyłącznie u osób dorosłych, które w sposób formalny mogą wybrać inną drogę poradzenia sobie z problemem picia partnera.

Dodaj komentarz