terapia online

Pomoc psychiatry online

Analizując metody pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym nie można pomonąć roli lekarza psychiatry. ZZA czyli zespół zależności alkoholowej to choroba psychiczna, w pierwszej kolejności wymaga szczegółowej diagnozy, następnie wdrożenia terapii. Podstawową formą leczenia ZZA obok wsparcia psychospołecznego jest leczenie farmakologiczne, a uprawnienia do wdrożenia, nadzorowania takowego ma jedynie lekarz, oczywiście najlepiej przygotowany merytorycznie jest psychiatra. […]

Czy wszywka alkoholowa jest ostatnią deską ratunku dla uzależnionego od alkoholu?

Esperal nie jest ostatecznym i jedynym środkiem na wyjście z choroby alkoholowej. Obecnie już nieprodukowany nie będzie wszczepiany w organizmie. Wyjściem z choroby ratować się będzie trzeba różnymi powszechnie stosowanymi praktykami. Istnieją stowarzyszenia AA zrzeszające grupy osób uzależnionych od alkoholu gdzie każdy może otrzymać pomoc w wyjściu z nałogu.

Jak leczyć współuzależnienie od alkoholu?

Współuzależnienie określa się w literaturze jako długotrwałe funkcjonowanie w trudnej i niszczącej sytuacji życiowej, związanej z zachowaniem partnera noszącym znamiona patologii spowodowanej jego uzależnieniem od alkoholu. Role w takiej rodzinie są zaburzone bądź w ogóle niespełniane. Mimo że osoba współuzależniona może zachowywać abstynencję, wciąż myśli o alkoholu w aspekcie zachowania członka rodziny, który jest uzależniony. […]

uzależniony od alkoholu

Gdzie powinny udać się osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu?

Uzależnienie od alkoholu jest bardzo niebezpieczną chorobą, która potrafi zniszczyć życie zarówno alkoholika, jak i wszystkich, którzy są w bliskim otoczeniu do niego. Alkohol budzi emocje, które w jednej chwili może zepsuć relację między ludźmi. Czasem dochodzi do sytuacji, gdy najbliższe otoczenie alkoholika staje się współuzależnione od alkoholu, czyli akceptuje sytuacje, w jakiej żyje i […]

współuzależnienie, DDA, czy genetyczna predyspozycja

Wiele się mówi o współuzależnieniu, DDA. Z tymi rozpoznaniami jest trochę jak z Yeti, wszyscy o nich mówią, tylko nikt ich nie widział. Oczywiście, że tzw. terapeuci, szczególnie ci którzy skończyli podstawówkę zaocznie i kurs tańca jednak uważają, że „leczą”, podniosą gwałt Powiedzą Ci, ze poszukajmy przyczyn itd. Dasz się nabrać Twoja sprawa. Tylko pajace […]

Hazard

Słownik Języka Polskiego definiuje słowo hazard jako „ryzykowne przedsięwzięcie, którego wynik zależy wyłącznie od przypadku”, „ryzyko w grze” lub jako „narażanie się na niebezpieczeństwo, ryzykowanie”. Patologiczny hazard – inaczej hazard przymusowy został uwzględniony przez Dziesiątą Rewizję Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) w rozdziale piątym – „Zaburzenia Psychiczne i zaburzenia zachowania”, w podrozdziale […]

O przemocy w rodzinie

Problem przemocy domowej występuje we wszystkich społeczeństwach i kręgach kulturowych. Rodziny, w których dochodzi do krzywdzenia najbliższych skrzętnie ukrywają swój problem. Do przemocy dochodzi zazwyczaj za szczelnie zamkniętymi drzwiami domów. Wiele ofiar doznaje przemocy latami skrywając rozmiar doznawanej krzywdy.

Czym jest współuzależnienie?

 Może właściwiej na początek wyjaśnić czym współuzależnienie nie jest. Współuzależnienie na pewno nie jest chorobą – jest to sposób przystosowania się do długotrwałej sytuacji problemowej, jaką jest niewątpliwie nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny. Jest to sposób adaptacji do życia w destrukcji, którą wprowadza zachowanie osoby uzależnionej nie tylko od środków psychoaktywnych ale również […]