Jak leczyć współuzależnienie od alkoholu?

Współuzależnienie określa się w literaturze jako długotrwałe funkcjonowanie w trudnej i niszczącej sytuacji życiowej, związanej z zachowaniem partnera noszącym znamiona patologii spowodowanej jego uzależnieniem od alkoholu. Role w takiej rodzinie są zaburzone bądź w ogóle niespełniane. Mimo że osoba współuzależniona może zachowywać abstynencję, wciąż myśli o alkoholu w aspekcie zachowania członka rodziny, który jest uzależniony. Współuzależnienie nie jest chorobą, a zespołem cech i zachowań, dlatego nie przeprowadza się żadnej formy leczenia farmakologicznego jeśli nie jest to konieczne (choć w niektórych przypadkach psycholog może zadecydować o wprowadzeniu leków w ramach terapii wspomagającej).

Jak leczyć współuzależnienie od alkoholu?

Terapia dla osób współuzależnionych jest identyczna jak dla samego uzależnionego, ale przeprowadza się ją osobno. Spotkania z psychologiem mogą mieć zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy. Dzięki zajęciom w grupie możliwe jest skonfrontowanie się z własnym problemem, ubranie go w słowa i pełne uświadomienie sobie, co jest nie tak, a także zrozumienie, że problem nie ma charakteru jednostkowego, zdarza się w innych rodzinach. Najistotniejsze dla osoby współuzależnionej jest zrozumienie, że w terapii nie chodzi o pomoc partnerowi/ojcu/matce/innemu uzależnionemu członkowi rodziny, ale samemu sobie. Przeczytasz szczegóły na http://leczyc.pl

Współuzależnieni pozostają bierni wobec swojego życia przez przekonanie, że na nic nie mają wpływu. Terapia, zarówno indywidualna jak i grupowa, ma pomóc takim osobom niejako „odzyskać” kontrolę nad własnym życiem i decyzjami. Psycholog stara się nauczyć współuzależnionego tak zwanego zdrowego egoizmu, pokazać że chronienie alkoholika nie jest rozwiązaniem problemu i prowadzi donikąd.

Aby przeprowadzić terapię współuzależnionego, nie jest konieczne poddanie się temu samemu procesowi przez alkoholika. Choć, paradoksalnie, podjęcie leczenia przez współuzależnionego, może niejako „dać do myślenia” i sprawić, że także chory postanowi zmienić coś w swoim życiu.

Dodaj komentarz